نقشه راه

2021

سه‌ماهه اول ۲۰۲۱

 • برنامه ریزی مدل کسب و کار
 • استخدام برنامه‌نویس و گسترش تیم

سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱

 • نمونه سازی سیستم عامل
 • پذیرش سیستم عامل در یک نمونه اولیه ساده

سه ماهه سوم ۲۰۲۱

 • نمونه سازی سخت افزاری
 • توسعه اپلیکیشن‌های کاربردی سیستم

سه ماهه چهارم ۲۰۲۱

 • بازسازی سیستم
 • قرارداد ODM

2022

سه‌ماهه اول ۲۰۲۲

 • توسعه ملزومات اصلی
 • توسعه کیف پول

سه‌ماهه دوم ۲۰۲۲

 • تحقیق و توسعه قطعات سخت افزاری
 • طراحی گوشی هوشمند داریا BOND

سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲

 • پیاده سازی سیستم عامل اندروید و مشارکت در AOSP
 • تحقیق و توسعه اکوسیستم

سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲

 • دستگاه MVP و تست
 • ادامه‌ی توسعه DariaOS
 • ثبت علامت تجاری در امارات

2023

سه ماهه اول ۲۰۲۳

 • نهایی شدن دستگاه گوشی هوشمند و سیستم عامل اندروید
 • ثبت گوشی هوشمند در GSMA
 • گواهینامه های CTS (Compliance Test Suit) و GMS برای سیستم عامل اندروید
 • تست درون سازمانی با اپلیکیشن‌های کسب درآمد ساده

سه ماهه دوم ۲۰۲۳

 • کیف پول داخلی و توسعه کاوشگر
 • تست اپلیکیشن‌های کاربردی درآمدزایی ساده
 • گسترش اکوسیستم با بسته های اساسی کسب درآمد
 • راه اندازی محصول و شروع فروش با ابزارهای Own2Earn، Validate2Earn، Sell2Earn

سه ماهه سوم ۲۰۲۳

 • مشارکت B2B و گسترش اکوسیستم
 • ابزارهای کسب درآمد اضافی مانند Test2Earn، Participate2Earn
 • تست اپلیکیشن‌های کاربردی گسترش درآمد

سه ماهه چهارم ۲۰۲۳

 • تبدیل اپلیکیشن‌های کسب درآمد به یک سوپر اپلیکیشن
 • مشارکت B2B جدید با تمرکز بر شرکت های تبلیغاتی
 • افزودن اپلیکیشن‌های کاربردی View2Earn، Watch2Earn

2024

سه‌ماهه اول ۲۰۲۴

 • گسترش تدریجی اکوسیستم با مشارکت های جدید با تمرکز بر Shopify مانند ارائه دهندگان خدمات بازار کالا و مصرف، مراکز خرید، رستوران‌ها
 • افزودن ارزش توسط Purchase2Earn، Fly2Earn

سه ماهه دوم ۲۰۲۴

 • مشارکت B2B بیشتر با مؤسسات و شرکت‌های مذکور برای ارائه بسته‌های کسب درآمد/تخفیف/پاداش بیشتر
 • تحقیق و توسعه ابزارهای جدید کسب درآمد مانند Talk2Earn، Collect2Earn، Provide2Earn

سه ماهه سوم ۲۰۲۴

 • گسترش جامعه کاربران
 • مشارکت بیشتر B2B با مؤسسات و شرکت‌های مذکور برای ارائه بسته‌های کسب درآمد/تخفیف/پاداش بیشتر

سه ماهه چهارم ۲۰۲۴

 • قراردادهای جدید و گسترش اکوسیستم برای ارائه ابزارهای Talk2Earn، Collect2Earn، Provide2Earn در اکوسیستم
 • تحقیق و توسعه ابزارهای جدید کسب درآمد
 • گسترش اکوسیستم و مشارکت‌های جدید با تمرکز بر صنعت گردشگری مانند هتل‌های زنجیره ای، خطوط هوایی و آژانس‌های مسافرتی