اولین آپدیت داریا os منتشر شد

داریا، طراح گوشی هوشمند باند، اولین آپدیت سیستم عامل طراحی شده اختصاصی توسط خود بر پایه اندروید 13 را در روز پنجشنبه 6 مهرماه منتشر کرد. در این آپدیت بسیاری از مواردی که کاربران در مورد آن سوال داشتند یا برخی مواردی را که به عنوان باگ گزارش کرده بودند، برطرف شده است.

لیست تغییرات اولین آپدیت سیستم عامل داریا

تغییرات در این به روزرسانی سیستم عامل در 4 دسته امکانات جدید، بهبود عملکرد، رفع باگ و تغییرات اپلیکیشن های پیش فرض، خلاصه می‌شوند که در ادامه به لیست موارد اشاره شده است:

 • Added Wi-Fi repeater
 • Added 50MP photo in main camera app
 • Added battery charge limiting
 • Added “livedisplay” and HMB while using the phone under the sunlight
 • Disabled display timeout during screen recording
 • Added “display color” mode
 • Added “Always on Display”
 • Fixed sound quality issue during audio and video recording
 • Improved AI algorithms in photo enhancements and HDR
 • Improved fingerprint sensor and user interface
 • Changed lock/unlock sound effects
 • Higher display brightness during setup wizard
 • Quick unlock now works without restarting the phone
 • Improved light and proximity sensor
 • Improved adaptive screen brightness
 • Fixed sound quality issue during audio and video recording
 • Improved AI algorithms in photo enhancements and HDR
 • Improved fingerprint sensor and user interface
 • Changed lock/unlock sound effects
 • Higher display brightness during setup wizard
 • Quick unlock now works without restarting the phone
 • Improved light and proximity sensor
 • Improved adaptive screen brightness