رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس مدیریت کیفیتشرح شغل


تفسیر و اجرای استانداردهای تضمین کیفیت
بررسی اجرا و کارایی سیستم های تضمین کیفیت
مستندسازی ممیزی های داخلی و سایر فعالیت های تضمین/مدیریت کیفیت
تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی زمینه های بهبود در کیفیت سیستم
نظارت بر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ارائه پیشنهاد در جهت توسعه
همکاری با مدیریت برای اجرای طرح های بهبود
شناسایی زمینه های اصلی بهبود بیزنس و ارائه راه حل های سیستماتیک
شناسایی و نظارت بر شاخص های فرایند


شرایط احراز


آشنا به سیستم های نوین مدیریت کیفیت
مهارت های مستندسازی قوی
درک خوب از استانداردهای تعالی سازمانی
درک خوب از مدل EFQM
داری مهارت های تفکر سیستماتیک
مهارت های خوب مذاکره
مسلط به Word، Excel و PowerPoint
مسلط به زبان انگلیسی (در درک و نوشتن پیشرفته؛ درصحبت کردن بالاتر از متوسط)
مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35