رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس مرکز تماسشرح شغل


توانمند در مهارت های ارتباطی
دارای فن بیان و ارتباط موثر
دارای مهارت پشتیبانی و ارتباط با مشتری
صبور و خوش برخورد
باحوصله و پیگیر

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35