رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس حسابداری (خزانه داری)


شرح شغل


ثبت اسناد دریافت و پرداخت
ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها
صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداخت
تحویل و رسید پرداخت چک از مشتری
دریافت و ثبت چک ها ، سفته ها و ضمانت های طرف حساب
ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم
نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد
رفع مغایرت های بانکی به صورت روزانه


شرایط احراز


حداقل دو سال سابقه کار مرتبط
مسلط به نرم افزار اکسل
توانمند در تهیه و ارائه گزارشات مربوط
آشنایی با نرم افزارهای حسابداری

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35