رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس طراحی داخلیشرح شغل


هماهنگی با تیم بازاریابی و برندینگ به منظور اجرای پروژه، طراحی دکور و اطمینان از اجرای صحیح آن، برآورد هزینه تقریبی و تخمین مواد و متریال مورد نیاز
استفاده از نرم افزارهای طراحی و تری دی به منظور پیاده سازی طرح
مشاوره دادن در مورد عوامل طراحی داخلی مانند برنامه ریزی فضا، چیدمان و استفاده از وسایل یا تجهیزات و هماهنگی رنگ، طراحی دکور نمایشگاهی و فروشگاهی، بررسی و جزئیات نقشه های فروشگاهی برای نقشه های ساخت و ساز، نقشه فنی طراحی ها


شرایط احراز


تسلط کامل به نرم افزار های طراحی سه بعدی (3dmax-vray-corona-revit)
تسلط به نرم افزار CorelDraw
تسلط به نرم افزار Adobe Photoshop
فتومنیپیولیشن در تبلیغات، دانش معماری و طراحی داخلی
آشنایی با مواد و متریال دکور

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35