رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس روابط عمومی


برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی‌های روابط عمومی به منظور ارتقاء شناخت شرکت در جامعه
ارتقاء تصویر برند شرکت و مدیریت رویدادها و کمپین‌های تبلیغاتی
برقراری و نگهداری از روابط مثبت با رسانه‌ها و نهادهای مربوطه
طراحی و اجرای کمپین‌های داخلی و خارجی جهت افزایش آگاهی عمومی از محصولات و خدمات شرکت
مدیریت پاسخ به سوالات و نظرات مشتریان و حل مشکلات آن‌هاa

شرح شغل


برنامه‌ریزی و اجرای استراتژی‌های روابط عمومی به منظور ارتقاء شناخت شرکت در جامعه
ارتقاء تصویر برند شرکت و مدیریت رویدادها و کمپین‌های تبلیغاتی
برقراری و نگهداری از روابط مثبت با رسانه‌ها و نهادهای مربوطه
طراحی و اجرای کمپین‌های داخلی و خارجی جهت افزایش آگاهی عمومی از محصولات و خدمات شرکت
مدیریت پاسخ به سوالات و نظرات مشتریان و حل مشکلات آن‌ها

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35