رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس توسعه زیرساخت (IAAS)شرح شغل


طراحی، پیاده‌سازی، و مدیریت زیرساخت‌های IAAS برای سازمان
ارزیابی نیازهای سیستم و معماری‌های ابری برای پیاده‌سازی بهینه IAAS
مشارکت در توسعه و ارتقاء سیستم‌های مجازی‌سازی و مدیریت منابع
پیاده‌سازی راهکارهای امنیتی و مدیریت امنیت در زیرساخت‌های IAAS
ارائه مشاوره به تیم‌های توسعه و مدیریت در مورد بهبود‌های ممکن در زیرساخت‌های IAAS


شرایط احراز


تجربه در استفاده از ابزارها و فنون معماری IAAS مانند مجازی‌سازی، کنترل مصرف منابع و مدیریت امنیت
آشنایی با استانداردها و پروتکل‌های IAAS مانند OpenStack ،VMware vSphere و Kubernetes
توانایی حل مسائل فنی پیچیده و بهینه‌سازی عملکرد سیستم‌ها

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

آقا

وضعیت نظام وظیفه

پایان خدمت

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35