رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس تست محصول نرم افزاریشرح شغل


تحلیل نیازهای کاربری و ارائه راهکارهای بهبود محصولات نرم‌افزاری
شناسایی و رفع باگ‌ها و مشکلات فنی در محصولات نرم‌افزاری
همکاری با تیم‌های توسعه و پشتیبانی به منظور بهبود بهره‌وری و عملکرد محصولات
ارائه گزارشات دقیق و تحلیلی از آزمون‌ها و باگ‌های یافته شده
آشنایی با روش‌ها و ابزارهای تحلیل نرم‌افزار و آزمون محصولات


شرایط احراز


توانایی کار در محیط‌های تیمی و همکاری مؤثر با دیگر اعضای تیم
آشنا به متدلوژی‌های چابک توسعه نرم‌افزار Agile و Scrum
آشنا به ابزار های مستند سازی و ثبت issue مانند JIRA و Confluence
توانایی تست و حصول اطمینان از انطباق نرم افزار با نیازمندیهای تعیین شده

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

admin.degree.

سن

20-35