رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


PHP (Laravel) Developer


شرح شغل
شرایط احراز


Mastery of the PHP programming language
Proficient in the Laravel framework.
Familiar with Modular Architecture in Laravel.
Adequate knowledge of MVC.
Familiarity with the structure of web services.
Familiarity with Git.
Mastery of PostgreSQL.
Mastery of Client/Server Architecture, RESTful APIs, and JSON.
Thorough knowledge of HTML, CSS, JavaScript, and jQuery.
Proficient in JQUERY, and BOOTSTRAP.
Proficient in JAVASCRIPT, HTML, and CSS.
Familiarity with Microservice architecture.
Getting to know the principles of Clean Code and SOLID and complying with these principles.
Analytical and structured thinking.
Ability to understand and break down large problems into smaller, solvable problem

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

admin.degree.

سن

20-35