رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس مدیریت پروژهشرح شغل


تعیین اهداف و خط مشی‌های پروژه
مدیریت و نظارت بر تمامی مراحل پروژه
مدیریت تیم‌های پروژه و تخصیص وظایف به اعضای تیم
برنامه‌ریزی و مدیریت منابع، زمان و بودجه پروژه
مدیریت ریسک‌ها و حل مسائل پروژه‌ای به صورت فعال
ارتقاء فرآیندهای مدیریت پروژه و ارائه گزارشات به مدیران


شرایط احراز


حداقل مدرک کارشناسی در رشته مدیریت پروژه، مهندسی صنایع یا رشته مرتبط
مهارت در استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه
توانایی حل مسائل و ارتقاء فرآیندهای پروژه
مهارت‌های ارتباطی بالا و توانایی همکاری مؤثر با تیم‌های متعدد

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35