رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس کنترل پروژه نرم افزاری


شرح شغل


آشنایی با مباحث PMBOK
تهیه WBS، برنامه زمانبندی و بودجه پروژه
تهیه و بروزرسانی فرآیندهای مدیریت پروژه
کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار JIRA
دریافت اطلاعات، نیازها، خطاها و ثبت و پیگیری آن ها در نرم افزار JIRA
برقراری ارتباط و تعامل گسترده با نفرات درگیر پروژه
کنترل پیشرفت فعالیت‎ها در مقایسه با برنامه
تهیه و بروزرسانی فرآیندهای مدیریت پروژه
تهیه گزارشات مربوطه
پیگیری دریافت گزارش روزانه و هفتگی از سایت و بایگانی نمودن گزارشات


شرایط احراز


تسلط کامل به نرم افزار JIRA
آشنایی با نرم افزار Primivera
توانایی برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
توانایی کار با متدولوژی Agile(scrum)
تسلط بر نرم افزار های آفیس
دارای مهارت گزارش نویسی

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-