رزومه ساز

مواردی که با مشخص شده است فیلد اجباری می باشد


کارشناس برنامه ریزی استراتژیشرح شغل


تدوین و بازنگری چشم انداز و ماموریت‌های سازمان
تدوین ارزش‌هاش کلیدی سازمان
هماهنگی فرآیندها، برنامه ریزی منابع و اهداف بخش با استراتژی کلی
ارزیابی عملکرد عملیاتی و استراتژیک شرکت
بازنگری و تدوین بیزنس مدل و بیزنس پلن
تدوین استراتژی سازمان و استراتژی عملکردی
تعریف شاخص ها و اهداف مرتبط با هدف استراتژیک (Balance scorecard)
تدوین برنامه عملیاتی و منابع مورد نیاز
همکاری در تهیه برنامه های عملیاتی و کنترل تمامی استراتژی­ های مرتبط
طراحی، ارزیابی، بهینه سازی و مهندسی مجدد سیستم ها و فرآیندهای سازمانی
طراحی و پیاده سازی داشبوردهای هوش تجاری
تهیه گزارش های تحلیلی دوره ای با هدف کنترل و نظارت بر اهداف استراتژیک شرکت
تجزیه و تحلیل داده ها و تهیه گزارش های تحلیلی و مدیریتی

شرایط احراز


آشنا به مفاهیم و مبانی تعالی سازمانی (EFQM)
آشنا به مفاهیم هوش تجاری
آشنا به مفاهیم هوش تجاری
آشنا به مدیریت ریسک
تفکر سیستماتیک و خلاق
آشنا به تجزیه و تحلیل آماری، داده کاوی
آشنا به دانش مدیریت استراتژیک
آشنایی با تکنیک های استراتژیک مانند BSC، OKR و ....
آشنا به مدیریت ریسک
تفکر سیستماتیک و خلاق
آشنا به تجزیه و تحلیل آماری، داده کاوی
آشنا به دانش مدیریت استراتژیک
آشنایی با تکنیک های استراتژیک مانند BSC، OKR و ....

مهارت‌های مورد نیاز

جنسیت

مهم نیست

وضعیت نظام وظیفه

مهم نیست

حداقل مدرک تحصیلی

کارشناسی

سن

20-35