محصولات داریا همراه

سری A سامسونگ

سامسونگ Galaxy A015

 • صفحه نمایش: 5.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 16 گیگابایت
 • حافظه رم: 2 گیگابایت
 • باتری: 3000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A11

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 32 گیگابایت
 • حافظه رم: 2 گیگابایت
 • باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A12

 • صفحه نمایش: 6.5 اینچ
 • حافظه داخلی:64/128 گیگابایت
 • حافظه رم: 4 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A21s

 • صفحه نمایش: 6.5 اینچ
 • حافظه داخلی: 64 گیگابایت
 • حافظه رم: 4 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A32 5G

 • صفحه نمایش: 6.5 اینچ
 • حافظه داخلی: 128گیگابایت
 • حافظه رم: 6 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A70

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 128گیگابایت
 • حافظه رم: 6 گیگابایت
 • باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 32 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A32

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 6 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A52

 • صفحه نمایش: 6.5 اینچ
 • حافظه داخلی: 256 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A51

 • صفحه نمایش: 6.5 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم:6 گیگابایت
 • باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A31

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 128گیگابایت
 • حافظه رم: 4 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A72

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی:256 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A2 Core

 • صفحه نمایش: 5اینچ
 • حافظه داخلی: 16/8گیگابایت
 • حافظه رم: 1 گیگابایت
 • باتری: 2600 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 5 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A30s

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 128گیگابایت
 • حافظه رم: 4 گیگابایت
 • باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 25 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A10s

 • صفحه نمایش: 6.2 اینچ
 • حافظه داخلی: 32گیگابایت
 • حافظه رم: 2گیگابایت
 • باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A02s

 • صفحه نمایش: 6.5 اینچ
 • حافظه داخلی: 32گیگابایت
 • حافظه رم: 3 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس:13 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A52 5G

 • صفحه نمایش: 6.5 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A50

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی:128 گیگابایت
 • حافظه رم: 4 گیگابایت
 • باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 25 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A30

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 128گیگابایت
 • حافظه رم: 4 گیگابایت
 • باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 25مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A20

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 32 گیگابایت
 • حافظه رم:3 گیگابایت
 • باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس:13 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A10

 • صفحه نمایش: 6.2 اینچ
 • حافظه داخلی: 32 گیگابایت
 • حافظه رم: 2 گیگابایت
 • باتری: 3400 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy A01Core

 • صفحه نمایش: 5.3 اینچ
 • حافظه داخلی: 16گیگابایت
 • حافظه رم:1 گیگابایت
 • باتری: 3000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 8 مگاپیکسل

سری S سامسونگ

سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G

 • صفحه نمایش:6.8 اینچ
 • حافظه داخلی: 512/256 گیگابایت
 • حافظه رم: 12گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 108مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy S10 Plus

 • صفحه نمایش: 6.1 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 4100 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy S10e

 • صفحه نمایش: 6.1 اینچ
 • حافظه داخلی: 128گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 3100 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 8گیگابایت
 • باتری: 4800 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy S21 5G

 • صفحه نمایش: 6.2 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم:8 گیگابایت
 • باتری: 4000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس:12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy S20 Plus

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 128گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G

 • صفحه نمایش: 6.9 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 12 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 108 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy S20 Plus 5G

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 12 گیگابایت
 • باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس:12مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy S20FE

 • صفحه نمایش: 6.5 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12مگاپیکسل

سری Note سامسونگ

سامسونگ Galaxy Note10

 • صفحه نمایش: 6.3 اینچ
 • حافظه داخلی: 256 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 3500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy Note10 Plus

 • صفحه نمایش: 6.8 اینچ
 • حافظه داخلی: 256 گیگابایت
 • حافظه رم: 12 گیگابایت
 • باتری: 4300 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy Note10 Lite

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 6 گیگابایت
 • باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy Note20

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 256 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 4300 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 12 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy Note20 Ultra 5G

 • صفحه نمایش: 6.9 اینچ
 • حافظه داخلی: 256 گیگابایت
 • حافظه رم: 12 گیگابایت
 • باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 108 مگاپیکسل

سری M سامسونگ

سامسونگ Galaxy M11

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 32 گیگابایت
 • حافظه رم: 3 گیگابایت
 • باتری: 5000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 13 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy M21

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 64 گیگابایت
 • حافظه رم: 4 گیگابایت
 • باتری: 6000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 48 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy M31

 • صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 4 گیگابایت
 • باتری: 6000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy M51

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 7000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل

سامسونگ Galaxy M62

 • صفحه نمایش: 6.7 اینچ
 • حافظه داخلی: 128 گیگابایت
 • حافظه رم: 8 گیگابایت
 • باتری: 7000 میلی آمپر ساعت
 • رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل