شرایط اخذ نمایندگی خدمات پس از فروش داریا همراه

شرایط عمومی

داشتن مدرک معتبر مرتبط (برق-الکترونیک-کامپیوتر-مکانیک و…)

درصورت داشتن کارمند ، آشنا به امور اداری و کامپیوتر

مدارک مورد نیاز برای اخذ نمایندگی

 • تکمیل فرم درخواست اخذ نمایندگی
 • سند مالکیت و اجاره نامه معتبر به نام متقاضی
 • کپی آخرین روزنامه رسمی برای افراد حقوقی
 • جواز کسب از صنف مرتبط
 • عکس پرسنلی
 • تصویر محل نمایندگی شامل نمای بیرونی، سر در نمایندگی، عکس از داخل نمایندگی(مکان انتظار مشتریان، کانتر پذیرش،در صورت داشتن تعمیرگاه تصویر تعمیرگاه ، ابزار و لوازم تعمیر و محل نگهداری دستگاهها)
 • در صورت وجود ، مدرک تحصیلی کارشناس فنی نمایندگی
 • مدارک اشتراک ADSL
 • گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد
 • در صورت داشتن سابقه همکاری با سایر شرکتهای گارانتی در قبل و هم اکنون ، اعلام گردد.

تبصره

 • تکمیل و ارسال مدارک توسط متقاضی مسئولیتی برای شرکت داریا همراه به جهت تایید و یا واگذاری نمایندگی ایجاد نمیکند.

 • زمان بررسی مدارک دریافتی بنا به نیاز و تشخیص شرکت داریا همراه میباشد.

 • تایید تمامی اسناد دریافتی منوط به رویت اصل آن میباشد.

 • مکان جغرافیایی محل مورد درخواست برای اخذ نمایندگی باید در منطقه مربوط به دستگاههای تلفن همراه باشد.

دریافت نمایندگی