استفاده از اطلاعات و توضیحات سایت فقط با ذکر منبع داریا همراه پایتخت مجاز است .

هرگونه سواستفاده از نام تجاری داریا همراه پایتخت پیگرد قانونی دارد .

فروش محصولات داریا همراه خارج از عرف و قوانین کسب و کار و یا گران فروشی تخلف می باشد و حق پیگیری قانونی برای مصرف کننده و شرکت داریا همراه محفوظ است .

هر گونه تغییر در محصولات وارداتی شرکت داریا همراه پایتخت که منجر به وارد آمدن خسارت یا آماده سازی بستر سواستفاده برای شخص یا گروهی را فراهم کند پیگرد قانونی دارد .