احتراما به استحضار می رساند شرکت داریا همراه پایتخت در راستای ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده، نظرخواهی از مشتریان را همواره در دستور کار خود قرار داده و اعتقاد راسخ دارد که نظر شما می تواند نقش مهمی را در بهبود فرآیند خدمات پس از فروش ایفا نماید. لذا خواهشمند است با پاسخ گویی دقیق به سوالات ذیل، ما را در رسیدن به اهداف کیفی یاری نمایید

لطفا نوع خدمات دریافتی خود را مشخص کنید


1. کیفیت خدمات ارائه شده2. نحوه پذیرش3. نحوه اصلاح و پذیرش موارد4. نحوه ارتباط و همکاری5. مدت زمان انجام خدمات6. کیفیت خدمات در مقایسه با رقبا7. کیفیت اطلاعات فنی پیرو خدمات ارائه شده
8. میزان رضایت کلی از خدمات دریافتی