شهرنام مجموعه خدمات دهندهآدرستلفن
تهرانداریا همراه پایتختخیابان جمهوری – تقاطع حافظ ، بازار چارسو ، طبقه زیر همکف A50 و A51021-62859
تهرانهمراه خدمات خاورمیانهتهران – خیابان دستگردی (ظفر ) روبروی بیمارستان علی اصغر پلاک 240 شرکت همراه خدمات خاورمیانه021-24538125
اسلامشهرمرکز خدمات فراتلاسلامشهر – ابتدای خیابان بیست متری امام خمینی پلاک 31021-56365711
رباط کریمخدمات موبایل شفیعیرباط کریم – گلستان ، سلطان آباد، خیابان 24 متری شهید چمران پلاک 1040 طبقه همکف021-56747335