«اطلاعیه جدید همکاری با شرکت داریا همراه پایتخت»

شرکت داریا همراه پایتخت ، پیشگام در شفاف سازی معاملات تجاری و همچنین دستور وزارت صمت ، از تاریخ ۹۹/۲/۱ همگام با راه اندازی سامانه افق تنها با شرکت هایی که در سامانه جامع تجارت ثبت نام کنند همکاری می نماید . بدیهی است که از تاریخ فوق شرکت داریا همراه پایتخت امکان فروش و معامله با شرکت هایی که در سامانه مذکور ثبت نام خود را انجام نداده باشند را ندارد .خواهشمند است در اسرع وقت ثبت نام خود را انجام و تاییده را برای شرکت ارسال فرمائید .